Press "Enter" to skip to content

Повідомлення про оприлюдення Схеми санітарного очищення міста Миколаєва та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Департамент ЖКГ 0

Last updated on 22.09.2023

Повна назва документа державного планування, що пропонується, та

стислий виклад його змісту.

Схема санітарного очищення міста Миколаєва (далі – Схема).

Схема є документом державного планування місцевого рівня, який

підлягає процедурі визначення стратегічної екологічної оцінки відповідно до

п.1. ст.2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Мета Схеми – розроблення комплексу заходів, направлених на охорону

навколишнього природного середовища і здоров’я населення від негативного

впливу міських відходів.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа

державного планування.

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради.

Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури;

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну

оцінку», громадське обговорення Схеми санітарного очищення міста

Миколаєва та звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня

оприлюднення повідомлення на головній сторінці офіційного сайту

департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської

ради, тобто з 21.08.2023, та триватиме 30 днів.

б) способи участі громадськості;

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право

подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження

та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку та Схеми.

Відповідно до п. 7 ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну

оцінку», усі зауваження і пропозиції до Схеми та звіту про стратегічну

екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають

обов’язковому розгляду департаментом житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради, як замовником. За результатами розгляду,

одержані зауваження враховуються або вмотивовано відхиляються.

Фізичні та юридичні особи під час подання пропозицій у письмовій

формі зазначають своє найменування та місцезнаходження. Анонімні

зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань;

Проведення громадських слухань не заплановано.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою

можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у

тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа

державного планування;

Ознайомитися зі Схемою санітарного очищення міста Миколаєва,

звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією можна

у департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської

ради за адресою: вул. Адмірала Макарова, 7, м. Миколаїв, 54005, електронна

адреса: [email protected].

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та

електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій;

Зауваження і пропозиції до Схеми та Звіту про його стратегічну

екологічну оцінку роки подаються до департаменту житлово-комунального

господарства Миколаївської міської ради за адресою: вул. Адмірала

Макарова, 7, м. Миколаїв, 54005 або в електронному вигляді на електронну

адресу: [email protected]. Телефон для довідок 47-09-94.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів – з 21

серпня 2023 року до 19 вересня 2023 року. Пропозиції і зауваження, подані

після встановленого строку, не розглядаються.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі

пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного

планування.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської

міської ради, за адресою: вул. Адмірала Макарова, 7, м. Миколаїв, 54005.

  1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту

документа державного планування.

Необхідності у проведенні транскордонних консультацій немає.

Додатки:

Схема санітарного очищення міста Миколаєва.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку документа державного планування

«Схема санітарного очищення міста Миколаєва».