Press "Enter" to skip to content

Повідомлення про проведення установчих зборів для формування складу громадської ради з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Департамент ЖКГ 0

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення установчих зборів для формування складу громадської ради  з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

До уваги представників громадськості!

 

Розпочато формування громадської ради з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Установчі збори для формування складу громадської з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради планується провести 01 лютого 2022 року, попередньо о 14:00, у актовій залі Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (вул. Адмірала Макарова, буд. 7, 2-й поверх).

Приймання заяв для участі в проведенні установчих зборів та доданих до них документів завершується 31 грудня 2021 року о 14:00 год.

Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом особистого голосування членів ініціативної групи за осіб, які безпосередньо присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені в установленому порядку.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами, але має становити не менше 7 та не більше 35 осіб.

Строк повноважень складу громадської ради – два роки.

Інститути громадянського суспільства (далі – ІГС), які висуватимуть своїх представників до складу громадської ради з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, мають надати підтверджену інформацію (публікації та сюжети у друкованих й електронних ЗМІ, веб-сайтах, сторінках у соціальних мережах, тощо) про проведені протягом останнього року (з грудня 2020 по грудень 2021 року) заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти тощо на території міста Миколаєва у сфері охорони довкілля чи суміжних сферах діяльності.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у сфері охорони навколишнього природного середовища чи суміжних сферах діяльності, що підтверджується наявністю відповідної освіти, досвіду роботи, наукового ступеня, публікацій, досліджень, тощо.

17.11.2021 розпорядженням Миколаївського міського голови № 376р (враховуючи зміни, внесені розпорядженням Миколаївського міського голови від 08.12.2021 № 409р) було створено ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування складу громадської ради з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у складі 8 осіб.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

 

Для участі в установчих зборах кандидатом подаються:

– заява до ініціативної групи, складена у довільній формі, про намір делегувати свого представника до складу громадської ради з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства або суб’єкта та/або групи суб’єктів господарювання за умови представництва не менше 5 осіб (Додаток 1);

– витяг з протоколу засідання інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчений печаткою (у разі наявності), для представників суб’єкта та/або групи суб’єктів господарювання  подається рішення (протокол) зборів (не менш 5 осіб) щодо представлення їх інтересів в засіданнях громадської ради;

– професійне резюме (біографічна довідка) делегованого представника із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, посади, місця роботи, посади в ІГС (чи в суб’єкту господарювання), відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

– мотиваційний лист делегованого представника, що включає  інформацію про проведені ІГС/суб’єктом господарювання протягом останнього року (з грудня 2020 по грудень 2021 року) заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти тощо на території міста Миколаєва у сфері охорони довкілля чи суміжних сферах діяльності;

– заява делегованого представника з наданням згоди на обробку персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто (Додаток 2);

– копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства, а в разі представництва від суб’єктів господарювання – документи, що підтверджують їх реєстрацію

Документи подаються в паперовому або електронному вигляді (з накладенням електронного цифрового підпису).

Документи подаються до кабінету відділу екології управління екології департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (вул. Адмірала Макарова, буд. 7) відповідальній за прийняття документів особі – Корчагіній Вікторій Василівні, номер телефону (0512) 47-05-64, електронна адреса: [email protected].

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть ІГС (чи  суб’єкти господарювання), що делегують свого представника для участі в установчих зборах, а також сам делегований представник.

 

 

Додаток 1

ЗРАЗОК заяви до ініціативної групи про намір делегувати свого представника до складу громадської ради з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства (чи суб’єкта господарювання)

 

№____  від _____________  

Ініціативній групі з формування складу громадської ради з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

Заява

Повідомляємо, що згідно з рішенням ______________ (назва ІГС/ суб’єкта господарювання) від_______ (дата прийняття рішення) для участі в установчих зборах для формування складу громадської ради з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради делеговано ________________ (ПІБ представника, його посада).

Зважаючи на вищевикладене, просимо включити ________ (ПІБ кандидата) до списку кандидатів на членство у громадській раді з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

_____________________ (назва ІГС/ суб’єкта господарювання) не заперечує проти оприлюднення офіційно наданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах для формування складу громадської ради.

До заяви додаються:

 

Керівник організації  _____________________

(підпис)

__________________

(П.І.Б.)

М. П. (за наявності)

Додаток 2

ЗРАЗОК заяви делегованого представника з наданням згоди на обробку персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

 

кому: Ініціативній групі з формування складу громадської ради з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

від кого: уповноваженого представника ___________ (назва ІГС/суб’єкта господарювання) на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради ____________________________

(ПІБ кандидата)

 

Заява

 

Я, _________________________ (П.І.Б.) уповноважений представник _______________________________________(назва ІГС/суб’єкта господарювання ) не заперечую проти обробки моїх персональних даних (ПІБ, посада, номери телефону, e-mail) та іншої інформації у зв’язку із участю в установчих зборах для формування складу громадської ради з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради та подальшої діяльності у складі вказаної вище ради, та підтверджую достовірність даних, зазначених у Біографічній довідці, доданій до заяви _____________________ (назва ІГС/суб’єкта господарювання).

 

      (Дата)                                          

 

(Підпис)                                          (Ініціали та П.І.Б.)