Press "Enter" to skip to content

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Департамент ЖКГ 0

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (скорочено ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ») повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами по автозаправній станції (АЗС).

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32285225.

Юридична адреса суб’єкта господарювання: 11571 Житомирська обл., Коростенський рн., с. Ушомир, вул. Березюка, 15; контактний номер телефону: (067)4106360,  
e-mail: [email protected].

Фактичне місцезнаходження об’єкта: Миколаївська область, місто Миколаїв, Баштанське шосе (ІІ Промзона) з правого боку за шляхопроводом.

Метою отримання дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря – є дослідження складу та об’ємів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел АЗС ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ»  та складання звіту з інвентаризації викидів.

ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» орендує АЗС, щодо діяльності якої отриманий позитивний  Висновок з оцінки впливу на довкілля №18/2021 від 27.08.2021 р.,  відповідно до вимог Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” від 23.05.2017 р. № 2059-VIII.

АЗС відноситься до автозаправної станції, на якій здійснюється  прийом, зберігання і відпуск трьох марок бензину (upg 100, upg А-95, А-95), двох марок дизпалива (ДП та ДП Євро), суміші СВГ пропан-бутан та сервісне обслуговування водіїв та пасажирів.

АЗС розрахований на 250 заправок на добу трьома марками бензину – upg 100, upg А-95, А-95, дизельним пальним та дизельним пальним Євро, а також 100 заправок на добу скрапленим вуглеводневим газом (СВГ).

АЗС ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» не є підприємством що випускає продукцію, а спеціалізується на реалізації нафтопродуктів, а саме бензин upg 100 у кількості 280 м3/рік, бензин upg А-95 – 420 м3/рік, бензин А-95 – 350 м3/рік, дизельне паливо Євро – 280 м3/рік, дизельне паливо – 840 м3/рік, скраплений вуглеводневий газ – 1400 м3/рік.

Від даного об’єкта в атмосферу виділяються наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (зважені речовини) – 0,136114 т/рік,  азоту діоксид – 0,014 т/рік, аміак – 0,06988 т/рік, ангідрид сірчистий – 0,0013 т/рік, сірководень – 0,001 т/рік, вуглецю оксид – 0,0006 т/рік, вуглецю діоксид – 1,710 т/рік, НМЛОС – 0,0007 т/рік, пропан – 0,193 т/рік, спирт етиловий – 0,15552 т/рік, альдегід пропіоновий (пропаналь) – 0,06048 т/рік, етантіол (етилмеркаптан) – 0,000016 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) – 0,47638 т/рік, вуглеводні насичені с12-с19 (розчинник рпк-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,03323 т/рік, бутан – 0,144 т/рік, акролеїн – 0,00345 т/рік, ацетальдегід – 0,01512 т/рік, кислота оцтова – 0,02419 т/рік, фенол – 0,00756 т/рік, метан – 0,470 т/рік.

ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (АЗС) належить до третьої групи – це об’єкти, які не беруться на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

На території об’єкта, що розглядається, відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела). Джерела викидів, що розглядаються, відносяться до інших джерел викидів.

На об’єкті  підприємства не планується впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тому що на даний час не має перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Для одержання додаткової інформації прохання звертатися на підприємство за телефоном (067)4106360 або до розробника документів (066)4652280.

Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян по даному питанню надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Управління екології та природних ресурсів  Миколаївської ОВА за адресою: 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, тел. (0512) 46-04-27  (крім суботи та неділі), email: [email protected]