Press "Enter" to skip to content

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин

Департамент ЖКГ 0

Last updated on 26.12.2023

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою

відповідальністю «ШІППІНГ-ОЙЛ» (ТОВ «ШІППІНГ-ОЙЛ»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 43339026.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса

електронної пошти суб’єкта господарювання – Україна, 54025, Миколаївська обл., місто

Миколаїв, пр.Героїв України, будинок 24/15А, контактний номер телефону -0687345911, e

mail:[email protected]

Місцезнаходження об’єкта – Україна, 54051, Миколаївська обл., Миколаївська міська

територіальна громада, м. Миколаїв, вул.Самойловича, 32 В.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди забруднюючих

речовин в атмосферне повітря для існуючого об’єкта.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД) – АЗС ТОВ

«ШІППІНГ-ОЙЛ» є існуючим об’єктом, який введений в експлуатацію в 2008 році. Згідно

ст. 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 13.05.2022 р., вид діяльності

підприємства не підлягає оцінці впливу на довкілля, адже не є новоствореним і не

проводилась реконструкція, тому висновок з оцінки впливу на довкілля відсутній.

Загальний опис об’єкта: АЗС ТОВ «ШІППІНГ-ОЙЛ» здійснює роздрібну та оптову

торгівлю пальним: дизельним паливом (ДП), бензином та скрапленим вуглеводневим газом

(СВГ). Технологічне обладнання підприємства – чотирьохсекційна ємність для зберігання

моторного палива (1 од), ємність для зберігання СВГ (1 од.), паливороздавальні колонки (3

од), дизельгенератор.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві здійснюються 9

стаціонарними джерелами.

Види та обсяги викидів (т/рік): речовини у вигляді суспендованих твердих частинок –

0,0003, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO2])– 0,106, діоксид сірки – 0,010,

оксид вуглецю – 0,004, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,864;

азоту(1) оксид [N2O] – 0,0003; вуглецю діоксид – 7,813; метан – 0,0003.

Заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, заходів

щодо скорочення викидів не передбачено.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству.

За додатковою інформацією звертатися до розробника документації: ТОВ

«КОМПАНІЯ ЛІМІТ ПЛЮС» телефон: (096) 669-88-48.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть надсилатися

протягом 30 днів до Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної

військової адміністрації за адресою: 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, телефон:

(0512) 46 04 27, e-mail:[email protected].