Press "Enter" to skip to content

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Міської цільової екологічної програми на 2023-2027 роки міста Миколаєва

Департамент ЖКГ 0

Last updated on 04.08.2023

03.08.2023

Оприлюднення_Заяви_про_визначення_обсягу_СЕО

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проєкту Міської цільової екологічної програми на 2023-2027 роки міста Миколаєва

 

  1. Замовник: департамент житлово-комунального господарстваМиколаївської міської ради, 54030, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова,7.

 

  1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування – стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Міська цільова екологічна програма на 2023-2027 роки міста Миколаєва (далі – Програма) є документом державного планування місцевого рівня.

Головною метою Програми є реалізація екологічної політики міста Миколаєва, стабілізація та поліпшення стану навколишнього природного середовища, вирішення основних екологічних проблем, збереження природних екосистем, створення позитивного іміджу міста.

Програму розроблено з урахуванням документів державного планування: Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», Порядку розроблення та виконання міських цільових програм затвердженого рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 27.06.2008 № 1368.

 

  1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

За кожним розділом розробляються заходи, серед яких можуть бути проєкти, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

 

  1. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі- СЕО) мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:

– атмосферне повітря;

– водні ресурси;

– земельні ресурси;

– біорізноманіття та рекреаційні зони;

– соціальне середовище.

б) для територій з природоохоронним статусом:

проєкт ДДП передбачає реалізацію екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища. На території міста Миколаєва  розташовано 18 територій та об’єктів  природно-заповідного фонду загальною площею 1159,518 га. Під час здійснення СЕО необхідно оцінити ймовірні наслідки для цих територій.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: відсутні.

 

  1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо проєкт Програми не буде затверджено:

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи:

– альтернатива 1: «нульовий сценарій» – незатвердження даної Програми;

– альтернатива 2: затвердження Програми.

Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

  1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Для проведення СЕО буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші законодавчі акти, які мають відношення до проєкту ДДП; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи: цільовий аналіз, аналіз тенденцій, оцінка ймовірних наслідків відповідно до контрольного переліку, експертний аналіз, проведення оцінки впливу проєкту на складові довкілля та на стан здоров’я населення.

Також, під час здійснення СЕО буде залучатися громадськість.

 

  1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством.

Комплекс взаємопов’язаних завдань Програми, що передбачає стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища, вирішення основних екологічних проблем міста Миколаєва та збереження природних екосистем, включає наступні заходи: охорона і раціональне використання водних ресурсів, природних рослинних ресурсів, збереження природно-заповідного фонду та заходи у сфері науки, інформації і освіти, підготовка кадрів, оцінка впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки, організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

 

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Звіт про СЕО розробляється відповідно статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з урахуванням Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296 (зі змінами).

 

  1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО Програми надавати протягом 15 днів з дня офіційного опублікування цієї Заяви у письмовому вигляді до департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради ЖКГ ММР на поштову адресу: 54030, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7 або на електронну адресу: [email protected].

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не розглядаються.

рішення – Програма