Press "Enter" to skip to content

Повідомлення про оприлюднення проекту “Міська цільова екологічна програма на 2023-2027 роки міста Миколаєва”

Департамент ЖКГ 0

Повідомення_про_оприлюднення_звіту_по_СЕО

Повідомлення про оприлюднення проекту Міської цільової екологічної
програми на 2023-2027 роки міста Миколаєва та звіту про стратегічну
екологічну оцінку повинно містити інформацію
Повна назва документа державного планування, що пропонується, та
стислий виклад його змісту.
Міська цільова екологічна програма на 2023-2027 роки міста
Миколаєва (далі – Програма).
Програма є документом державного планування місцевого рівня, який
підлягає процедурі визначення стратегічної екологічної оцінки відповідно до
п.1. ст.2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
Основною метою Програми є реалізація екологічної політики міста
Миколаєва, стабілізація та поліпшення стану навколишнього природного
середовища, вирішення основних екологічних проблем, збереження
природних екосистем, створення позитивного іміджу міста.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа
державного планування.
Миколаївська міська рада.
Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури;
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну
оцінку», громадське обговорення проєкту Програми та звіту про стратегічну
екологічну оцінку розпочато з дня оприлюднення повідомлення на головній
сторінці офіційного сайту департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради, тобто з 14.08.2023, та триватиме 30 днів.
б) способи участі громадськості;
Громадськість в межах строку громадського обговорення має право
подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження
та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку та проєкту
Програми. Відповідно до п. 7 ст. 12 Закону України «Про стратегічну
екологічну оцінку», усі зауваження і пропозиції до проєкту Програми та звіту
про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку,
підлягають обов’язковому розгляду департаментом житлово-комунального
господарства Миколаївської міської ради, як замовником. За результатами
розгляду, одержані зауваження враховуються або вмотивовано відхиляються.
Фізичні та юридичні особи під час подання пропозицій у письмовій
формі зазначають своє найменування та місцезнаходження. Анонімні
зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються.
в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань;
Проведення громадських слухань не заплановано.
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою
можна ознайомитися з проєктом документа державного планування,
звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у
тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа
державного планування;
Ознайомитися з проєктом Програми, звітом про стратегічну екологічну
оцінку та екологічною інформацією можна у департаменті житловокомунального господарства Миколаївської міської ради за адресою:
вул. Адмірала Макарова, 7, м. Миколаїв, 54005, електронна адреса:
[email protected].
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та
електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій;
Зауваження і пропозиції до проєкту Програми та Звіту про його
стратегічну екологічну оцінку роки подаються до департаменту житловокомунального господарства Миколаївської міської ради за адресою: вул.
Адмірала Макарова, 7, м. Миколаїв, 54005 або в електронному вигляді на
електронну адресу: [email protected]. Телефон для довідок 47-09-94.
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів – з 14
серпня 2023 року до 12 вересня 2023 року. Пропозиції і зауваження, подані
після встановленого строку, не розглядаються.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі
пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного
планування.
Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської
міської ради, за адресою: вул. Адмірала Макарова, 7, м. Миколаїв, 54005.
4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту
документа державного планування.
Необхідності у проведенні транскордонних консультацій немає.
Додатки:
Проєкт Міської цільової екологічної програми на 2023-2027 роки міста
Миколаєва.
Звіт про стратегічну екологічну оцінку проєкту Міської цільової екологічної
програми на 2023-2027 роки міста Миколаєва.