Press "Enter" to skip to content

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Департамент ЖКГ 0

Last updated on 16.03.2023

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРІ» (ТОВ «ЕВЕРІ»), ідентифікаційний

код юридичної особи в ЄДРПОУ – 34437753, має намір отримати дозвіл на викиди

забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Місцезнаходження юридичної особи – Україна, 54017, Миколаївська обл., місто

Миколаїв, вул. Громадянська, 117, контактна особа – провідний фахівець з цивільного

захисту Шепель Володимир Леонідович, телефон 0675153419, електрона адреса

[email protected].

Фактичне місцезнаходження об’єкта: проммайданчик №1 (комплекс з перевантаження

рослинних олій, комплекс з перевантаження меляси) знаходиться за адресою: 54017,

Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117; проммайданчик №2 (цех гідратації олії)

знаходиться за адресою: 54017, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Млинна, 1;

проммайданчик №3 (портова частина, причал) знаходиться на території ДП

«Миколаївський морський торговельний порт» (ММТП); проммайданчик №4 знаходиться

за адресою: 54017, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Млинна, 1б;

проммайданчик №5 знаходиться за адресою: 54017, Україна, м. Миколаїв, вул.

Громадянська, 117/6.

ТОВ «Евері» – сучасний морський перевантажувальний термінал, який надає

послуги з приймання, зберігання та відвантаження наливних вантажів. Рослинні олії та

меляса надходять на підприємство автомобільним та залізничним транспортом для

накопичення суднових партій і відвантаження на морський транспорт.

ТОВ “ЕВЕРІ” є діючим об’єктом, який введений в експлуатацію з 2010 р. на

підставі Декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» дія цього Закону

не поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали рішення про провадження

планованої діяльності до набрання чинності цим Законом.

ТОВ “ЕВЕРІ” відноситься до ІІІ групи за ступенем впливу на стан забруднення

атмосферного повітря.

Види та обсяги викидів: залізо та його сполуки – 0,0293 т/рік, ртуть та її сполуки –

0,00000054 т/рік, манган та його сполуки -0,0015 т/рік, речовини у вигляді суспендованих

твердих частинок –0,0144 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2])

– 0,6318 т/рік; азоту(1) оксид [N2O] – 0,00068 т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у

перерахунку на діоксид сірки- 0,0024 т/рік, оксид вуглецю – 1,49982 т/рік; вуглецю

діоксид – 351,66573т/рік, неметанові леткі органічні сполуки – 0,66531758 т/рік, метан –

0,01202 т/рік, додню хлорид – 0,002 т/рік, фтор та його сполуки, в т.ч. фтористий водень –

0,0042 т/рік, натрію гідроокис -0,00005 т/рік, титану діоксид – 0,00013 т/рік.

Заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, заходів

щодо скорочення викидів не передбачено.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть

надсилатися протягом 30 днів до Управління екології та природних ресурсів

Миколаївської обласної військової адміністрації за адресою: 54029, м. Миколаїв, пр.

Центральний, 16, телефон: (0512) 46 04 27, e-mail:[email protected].