Press "Enter" to skip to content

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих

Департамент ЖКГ 0

Last updated on 12.06.2023

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
ТОВ  «ГРІНТУР-ЕКС»

 

Товариство з обмеженою  відповідальністю «ГРІНТУР-ЕКС»  (скорочена назва ТОВ «ГРІНТУР-ЕКС») має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Ідентифікаційний код юридичної особи  – 25380435.

Місцезнаходження юридичної особи: 54001 м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 25, кв. 24.

Контактна особа: Колесниченко Ірина

Контактний номер телефону:  +38 (095) 520 04 27

Адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: [email protected]

Фактичне місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 54020, Україна, Миколаївська обл., м, Миколаїв, Заводський р-н, вул. Заводська, 23/31.

Мета отримання дозволу на викиди: провадження господарської діяльності, пов’язаної із викидом забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ТОВ «ГРІНТУР-ЕКС», як сучасного комплексу з приймання, зберігання та перевантаження сільськогосподарських культур та продуктів їх переробки (зернові культури, насіння соняшнику та сої, шрот соняшнику і сої, лушпиння соняшнику), що здійснює господарську діяльність з 1998 р.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля:

ТОВ «ГРІНТУР-ЕКС» з використанням виробничих об’єктів, що розташовані  за адресою: 54000, Україна, Миколаївська обл., м, Миколаїв, Заводський р-н, вул. Заводська, 23/31, розпочав діяльність до  введення в дію Закону України від 23 травня 2017 р. № 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля».

ТОВ «Грінтур-Екс» одержано наступні позитивні висновки державної екологічної експертизи  №  04/13-16 від 08.04.2016 р., № 04/12-17 від 22.05.2017р., № 04/29-17 від 04.10.2017 р, що видані Управлінням екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА та зберігають  чинність відповідно  до ч. 3 ст. 17  Закону України  від  23  травня  2017 р.  № 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):

Об’єкт ТОВ «ГРІНТУР-ЕКС» відноситься до II групи за ступенем впливу на стан забруднення атмосферного повітря.

Основними виробництвами, що належать до джерел утворення забруднюючих речовин є: конвеєрні лінії і перевантажувальні вузли, що дозволяють механізувати технологічний процес; станція розвантаження вагонів (СРВ); станція розвантаження автотранспорту (СРА); норійні вежі; суднонавантажувальні  машини; транспортне обладнання (норії, конвеєри); системи аспірації; бункерні ваги.

Енергетичне виробництво представлене котельнею з опалювальним твердопаливним котлом Expert Eco-GT KWPU 99. В якості палива можуть використовуватись як пелети з деревини, так і пелети з лушпиння соняшника.

Ремонтне господарство підприємства представлено майстернею, яка призначена для дрібного поточного ремонту основних фондів підприємства. Для виконання дрібного поточного ремонту технологічного обладнання може використовуватися: ручне електродугове зварювання штучними електродами, пропан-бутанове різання, заточувальний верстат.

Відомості щодо видів та обсягів викидів

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюються 96 стаціонарними джерелами.

Річна потужність викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві становить 98,0243051 з них:

– основних речовин – 60,8061 т, а саме: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 59,8881 т/рік, діоксид азоту – 0,0776 т/рік; діоксид сірки – 0,096 т/рік; оксид вуглецю – 0,7421 т/рік, азоту оксид 0,0023 т/рік.

Інших речовин, у тому числі небезпечних та для яких не встановлені ГДК (ОБРД) – 37,2182051 т/рік: залізо та його сполуки – 0,0089 т/рік; нікель та його сполуки – 0,0000041 т/рік; хром та його сполуки 0,000014 т/рік, марганець та його сполуки 0,00055 т/рік, вуглецю діоксид – 37,18 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки  – 0,0231 т/рік, метан – 0,0042 т/рік, фтор та його сполуки  – 0,0014 т/рік, титану діоксид – 0,000037 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання – заходи не встановлюються у зв’язку з тим, що на підприємстві викиди найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не перевищують встановлених нормативів граничнодопустимих викидів.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та потребують виконанню, не передбачено.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів не вимагається.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству.

Зауваження та пропозиції громадськості можуть надсилатися протягом 30 днів з дня публікації даного повідомлення до Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації за адресою: 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, тел.: +38 (0512) 46 04 27, e-mail: [email protected], [email protected].