Press "Enter" to skip to content

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин

Департамент ЖКГ 0

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Фізична особапідприємець Строчинський Іван Віталійович (ФОП Строчинський І.В.).
Ідентифікаційний код юридичної особи за ІПН/РНОКПП: 2543321019.
Місце проживання фізичної особи-підприємця: Україна, 54025, Миколаївська
область, Миколаївська міська територіальна громада, м. Миколаїв, вул. Новоодеська, буд.
36, контактний номер телефону (063)7010151, адреса електронної пошти:
[email protected].
Місцезнаходження об’єкта: Україна, 54055, Миколаївська обл., Миколаївська міська
територіальна громада, м. Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, буд. 134.
Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря для існуючого об’єкта.
ФОП Строчинський І.В. не підпадає під дію Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля».
ФОП Строчинський І. В. спеціалізується на виробництві хлібобулочних та
кондитерських виробів.Основними виробництвами підприємства, які є джерелами
утворення забруднюючих речовин є цех по виготовленню хлібобулочних та
кондитерських виробів. Технологічне обладнання підприємства – печі для випікання та
тістоміс.
Підприємство відноситься до ІІІ групи за ступенем впливу на стан забруднення
атмосферного повітря.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюються 2
стаціонарними джерелами.
Види та обсяги викидів: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок –
0,0934 т/рік, діоксид азоту – 0,033 т/рік, азоту оксид – 0,002 т/рік, діоксид сірки – 0,078
т/рік, оксид вуглецю – 0,043 т/рік, вуглецю діоксид – 38,770 т/рік, неметанові леткі
органічні сполуки – 0,06805 т/рік, в т.ч. акролеїн – 0,000 т/рік та кислота оцтова – 0,005
т/рік, метан – 0,003 т/рік.
Заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, заходів
щодо скорочення викидів не передбачено.
Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству.
За додатковою інформацією звертатися до розробника документації: ТОВ
«КОМПАНІЯ ЛІМІТ ПЛЮС» телефон: (096) 669-88-48.
Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть
надсилатися протягом 30 днів до Управління екології та природних ресурсів
Миколаївської обласної військової адміністрації за адресою: 54029, м. Миколаїв, пр.
Центральний, 16, телефон: (0512) 46 04 27, e-mail:[email protected].