Press "Enter" to skip to content

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Департамент ЖКГ 0

Last updated on 26.12.2023

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди1. Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІРСМІКО” (ТОВ “ІРСМІКО”)

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 394575603. Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса

електронної пошти: 54055, Миколаївська область, Миколаївський р-н, Миколаївська

міська територіальна громада, м. Миколаїв, вул. Водопійна, б. 35/7; тел.: 095-324-71-98;

[email protected]

  1. Місце знаходження об’єкта/промислового майданчика: 54055, Миколаївська область,

Миколаївський р-н, Миколаївська міська територіальна громада, м. Миколаїв, вул.

Водопійна, б. 34А

  1. Мета отримання дозволу: отримання дозволу на існуюче підприємство.6. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок з ОВД

відсутній. АЗС працює з 2000р. В 2011р. здійснили заміну резервуарів (без збільшення їх

кількості та об’єму). В 2011р. та 2021р. здійснили заміну колонок. В 2023р. відбулася

зміна власника. З 2021р. реконструкція або модернізація технологічного устаткування не

проводилась.Ранішепаливовідпускалосяпаливороздавальнимиколонками“DresserWayne 387-2/1” – 5 шт. (продуктивністю 50 л/хв. кожна). Зараз використовуються

4 колонки: “DresserWayne 387-2/1” – 2 шт. (продуктивністю 50 л/хв. кожна); “Quantium

310” – 2 шт. (одна колонка 2-х пістолетна продуктивністю 40 л/хв. кожного пістолету та

одна колонка 2-х пістолетна продуктивністю 40 л/хв. та 80 л/хв.).

  1. Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): АЗС

спеціалізується на роздрібному продажі світлих нафтопродуктів (бензину і дизельного

палива). Ф актичний загальний річний обсяг реалізації нафтопродуктів становить: бензин —

405,4 м3/рік (ρ= 0.74 т/м3, 300 т/рік); дизельне паливо — 800 м3/рік (ρ=0.85 т/м3, 680 т/рік).

Режим роботи АЗС – цілодобовий, протягом 365 днів, режим роботи устаткування —

добовий, безперервний. На території АЗС передбачені наступні функціональні елементи:

операторська; заправний острівець, на якому розміщено паливороздавальні колонки

“DresserWayne 387-2/1” (одностороння однопістолетна) – 2 шт. та “Quantium 310”

(двостороння двопістолетна) — 2 шт.; резервуарний парк, що складається з п’яти

горизонтальних циліндричних підземних резервуарів: три з яких для зберігання бензину – 1

шт. та дизельного палива – 2 шт. – по 50,0 м3 кожен; два – для зберігання бензинів по 25,0 м3

кожен; приміщення для зберігання інвентарю; д изель-генератор.

  1. Відомості щодо видів та обсягів викидів: Основні забруднюючі речовини: НМЛОС —

0.310 т/рік; діоксид азоту — 0.026 т/рік; оксид вуглецю — 0.064 т/рік; сірки діоксид —

0.013 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та

волокна) — 0.010 т/рік; бенз(а)пірен — 2.0Е-07 т/рік.

  1. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані

або/та які потребують виконання: Об’єкт відноситься до 3 групи.

  1. Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують

виконання: заходи не розроблялися.

  1. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: заходи

не розроблялися.

  1. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають природоохоронному

законодавству.