Press "Enter" to skip to content

Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Департамент ЖКГ 0

Last updated on 23.03.2023

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою

відповідальністю «ДОКА-НАФТА» (ТОВ «ДОКА-НАФТА»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 38350446.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 57214, Миколаївська обл., Миколаївський

р-н, село Мішково-Погорілове, вул. Маяковського, 68, контактна особа – Директор

Шманьова Ірина Владиславівна, тел.: 066-566-98-14, e-mail: [email protected].

Місцезнаходження об’єкта: АЗС – 54031, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул.

Водопійна, 34/2.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди забруднюючих

речовин в атмосферне повітря для діючого об’єкта.

АЗС ТОВ «ДОКА-НАФТА» є діючим об’єктом, який введений в експлуатацію з 2003

р. на підставі Акту державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом

об’єкта до експлуатації. Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

дія цього Закону не поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали рішення про

провадження планованої діяльності до набрання чинності цим Законом.

АЗС здійснює торгівлю пальним: дизельним паливом (ДП), бензином та скрапленим

вуглеводневим газом (СВГ). Річний обсяг палива, що реалізується на АЗС, складає: ДП – 735

т; бензину – 550 т; СВГ – 500,0 м³. До складу АЗС входять: ємність для зберігання ДП (5

од.), ємність для зберігання бензину (3 од.) та ємність для зберігання СВГ (1 од.). Відпуск

палива здійснюється роздавальними колонками (4 од.). У разі аварійного відключення

електромереж на АЗС використовується дизельгенератор (1 од.).

АЗС відноситься до ІІІ групи за ступенем впливу на стан забруднення атмосферного

повітря.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюються 14 стаціонарними

джерелами, 10 із яких відносяться до категорії організованих, 4 – до категорії

неорганізованих.

Види та обсяги викидів: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок –0,0004

т/рік, діоксид азоту – 0,149 т/рік, азоту оксид – 0,0004 т/рік, діоксид сірки – 0,014 т/рік, оксид

вуглецю – 0,006 т/рік, вуглецю діоксид – 10,938 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки –

0,8165 т/рік, метан – 0,0004 т/рік.

Заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, заходів

щодо скорочення викидів не передбачено.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть надсилатися

протягом 30 днів до Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної

військової адміністрації за адресою: 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16,

телефон: (0512) 46 04 27, e-mail:[email protected].