Press "Enter" to skip to content

Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Департамент ЖКГ 0

Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївська ритуальна
служба» (КП ММР «Миколаївська ритуальна служба»), яке розміщується за адресою:
Україна, 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул. Степова, буд. 35 має намір отримати
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
КП ММР «Миколаївська ритуальна служба» спеціалізується на організації поховань та
наданням пов’язаних з ними послуг.
Основними виробництвами підприємства, які є джерелами утворення забруднюючих
речовин є енергетичне, деревообробне, ремонтне виробництво та допоміжне господарство.
Енергетичне господарство призначене для забезпечення теплом побутових приміщень
підприємства в холодний період року та для забезпечення підприємства електроенергією в
разі відключення основних електромереж.
Енергетичне господарство представлене:
➢ Котлом DTM Turbo (1 од), потужністю 40 кВт. Котел працює на твердому паливі
(дровах). Річна витрата твердого палива котлом становить: дров – 53,0 т.
➢ Дизельгенаратором марки Hatz MOTORENF ABRIAK (1 од.) потужністю 6,5
кВт. Дизельгенератор працює на рідкому паливі (дизельному паливі з Q=42,62
Мдж/кг). Річний обсяг палива (ДП), що використовується, складає 0,3 т/рік.
В процесі роботи енергетичного господарства утворюються та в атмосферне повітря
виділяються наступні забруднюючі речовини: діоксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю,
речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, неметанові леткі органічні сполуки, а
також діоксид вуглецю, азоту оксид та метан, які є «парниковими газами».
Деревообробне виробництво на підприємстві представлене столярним цехом, який
призначений для виготовлення виробів з деревини (трун, хрестів та ін.).
Обробка деревини здійснюється на круглопильному верстаті (1 од.), деревообробному
верстаті (1 од.), електропилі (1 од.), електрорубанці (1 од.), верстаті «Лівша» (1 од.).
Річний об’єм деревини, що переробляється становить 38 м3.
В процесі виконання робіт в столярному цеху утворюються і виділяється в атмосферне
повітря: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок.
Ремонтне виробництво на підприємстві представлене майстернею, яка призначена для
поточного ремонту основних фондів та парку автотранспорту підприємства.
До складу майстерні входять: пост підзарядки акумуляторів, зварювальна ділянка,
механічна ділянка, фарбувальна ділянка та допоміжне господарство.
Акумуляторна ділянка призначена для підзарядки (зарядки) акумуляторів.
Підзарядка (зарядка) акумуляторів здійснюється на одному зарядному пристрої.
Річна кількість акумуляторів, що заряджаються, становить 11 од.: 6 СТ-75 (3 од.), 6
СТ-140 (1 од.), 6 СТ-60 (3 од.), 6 СТ-100 (4 од.).
В процесі підзарядки (зарядки) акумуляторів утворюються і виділяється в
атмосферне повітря сульфатна кислота.
Зварювальна ділянка призначена для складання, зварювання й підварювання
ремонтованих вузлів і деталей.
Для виконання зварювальних робіт використовується ручне електродугове
зварювання штучними електродами та ручне газове різання металу.
Річна витрата матеріалів складає:
– електродів марки Моноліт – 80 кг;
– електродів марки УОНИ 13/55 – 15,0 кг;
– пропан-бутан – 200 кг/рік.
В процесі виконання зварювальних робіт утворюються і виділяється в атмосферне
повітря: залізо та його сполуки, манган та його сполуки, речовини у вигляді суспендованих
твердих частинок, діоксид титану, фтор та його сполуки, фтористий водень, діоксид азоту та
оксид вуглецю.
Механічна ділянка призначена для зачистки поверхні металевих деталей та
запчастин.
Механічна обробка здійснюється на шліфувальній машинці (1 од.), яка працює без
застосування змащувально-охолоджуючої емульсії.
В процесі виконання робіт на механічній ділянці утворюються і виділяється в
атмосферне повітря: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок.
Фарбувальна ділянка призначена для ґрунтування та фарбування вузлів та деталей.
Фарбування здійснюється методом пневморозпилення.
Річний обсяг ЛФМ , що використовується складає:
– фарби ПФ-115 – 100 кг;
– ґрунту – 10 кг.
В процесі виконання фарбувальних робіт утворюються і виділяється в атмосферне
повітря: неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч. ксилол.
Допоміжне господарство призначене для проведення робіт по очищенню території
підприємства, а також для обрізки гілок та/або сухих дерев, дрібного ремонту виробів із
деревини.
Для цього використовують бензотехніку (мотокоса Stihi FS250 – 1 од., бензопила
STIHL мs 200T – 3 од., бензопила STIHL мs 250 – 2 од.). Бензотехніка працює на рідкому
паливі (бензині з Q=43,75 Мдж/кг). Річний обсяг палива (бензину), що використовується
бензотехнікою, складає 0,6 т/рік.
В процесі роботи допоміжного господарство утворюються і виділяється в атмосферне
повітря наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих
частинок, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки.

Повна інформація про внутрішні процеси підприємства знаходиться в файлі