Press "Enter" to skip to content

Часті питання

Питання 1 ПЕРЕОБРАННЯ КЕРІВНИЦТВА ОСББ
Ответ Хто захищатиме інтереси мешканців, якщо голова ОСББ виявиться недобросо­ вісним? Що в такому разі можуть зробити люди? Н е д о б р о с о в іс н о г о голову правління слід пе­ реобирати. Голову ОСББ оби­ рає правління ОСББ, і воно ж може його переобрати, щоб не скликати загальні збори мешканців. Але якщо тре­ ба переобирати все правлін­ ня (не влаштовує його робо­ та), тоді скликають загальні збори. Має бути ініціативна група: за два тижні до про­ ведення зборів треба розне­ сти повідомлення мешканцям про час і дату їх проведен­ ня. На цих зборах переобира­ ється правління. Мушу сказа­ ти зі своєї практики: інколи це питання скандальне. Бу­ вали випадки, коли усунені (через переобрання) голови ОСББ не віддавали статутні документи, печатку. В такому разі слід звертатися до полі­ ції та до суду з позовом про зобов’язання колишнього го­ лови ОСББ передати у вста­ новленому законом порядку документи та печатку.

Питання 2 МІКРО-ОСББ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ
Чи можливе створення ОСББ в одному окремо взятому під’їзді багатоквартирного будинку, а також оформлення у власність частини прибудинкової території, підвалу та підсобних приміщень? В ОДНОМУ житловому комплексі створюється одне ОСББ. «Під’їздні» ОСББ Законом не передбачені. Законом передбачено оформлення на ОСББ прибудинкової території у власність або в оренду, але для цього необхідно замовити і виконати відповідний проект землевпорядної документації. Загальні підвали і підсобні приміщення є спільною власністю власників квартир (нежитлових приміщень). Спосіб їх використання може визначатися рішенням загаль­ них зборів ОСББ.

Питання 3 СУБСИДІЇ І ОБОВ’ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ
ОтветЯк платять в ОСББ ті, у кого є субсидія на експлуатаційні витрати? В ОСББ мешканці платять внески на утримання житла, а компенсація субсидій відбувається так само, як і в будинках так званої комунальної власності. Отримувачі субсидій сплачують ОСББ обов’язкову частку платежу, встановлену управлінням праці та соціального захисту населення, а решта на рахунок ОСББ перераховується як субсидія. Довідку на субсидію про розмір оплати в ОСББ, які підключені до автоматизованої системи ВАС, надавати в орган соцзахисту не потрібно. УПСЗН самостійно отримують ці дані з автоматизованої системи, як і в комунальних будинках.

Питання 4 ПРИБУДИНКОВА ТЕРИТОРІЯ

Ответ. Якщо в будинку створене ОСББ, чи зобов’язане воно самостійно утримувати дитячий майдан­ чик у дворі? Я КЩО це майданчик конкретного ОСББ, зви­ чайно, воно його утримує. У нас є майданчик біля нашого ОСББ, ми його фарбуємо, ремонтує­ мо. Але зазвичай дитячий майданчик спільний для декількох будинків, і поки що немає розмежуван­ ня територій, тож і утримувати його мають спіль­ но. Також існують міські програми встановлення і утримання дитячих майданчиків, на це виділяють­ ся кошти з міського бюджету.  

Питання 5 СТОСУНКИ ІЗ КОЛИШНІМ ВЛАСНИКОМ: ЩО ВИМАГАТИ ВІД ДЕРЖАВИ?
Які правила регулюють і як отрима­ ти компенсацію за не зроблений плано­ вий ремонт після приватизації? Одноквартирні будинки, а також квартири в будинках, включених до планів ремонту, можуть бути приватизовані до його проведення за згодою наймачів із наданням їм відповідної компенсації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Як реалізувати це право? Окрім цього, при першому ремонті будинку після приватизації чи повинен брати пайову участь і колишній влас­ ник, тобто держава? ПИТАННЯ компенсації за не проведе­ ний ремонт регулюється Порядком на­ дання наймачам одноквартирних будин­ ків і квартир в будинках, включених до планів ремонту, компенсації за не про­ ведений ремонт (постанова КМУ № 872 від 08.10.1992 року). Відповідно до цьо­ го Порядку компенсація за не проведений ремонт надається власниками державного житлового фонду за рахунок коштів, пе­ редбачених на його проведення, наймачам одноквартирних будинків і квартир бага­ токвартирних будинків, якщо вони вия­ вили бажання виконати ремонт власними силами або за власні кошти з наступною компенсацією. Право на одержання ком­ пенсації за не проведений ремонт мають тільки наймачі, які виявили бажання при­ ватизувати займане житло, та мешкають у будинках, включених в установленому порядку до планів ремонту. Розмір компенса ції визначається затвердженим коштори­ сом на ремонт будинку в цінах, що діють на період виконання ремонту. Компенсація сплачується наймачам квартир (будинків) після проведення ремонту та оформлення з участю представника власника будинку відповідного акту, що засвідчує виконан­ ня всіх робіт в обсягах, визначених проектнокошторисною документацією. Отже, для того щоб ви отримали компенсацію за не проведений ремонт, зокрема і в судовому порядку, необхідно, щоб: 1) не минуло три роки (термін позовної давності) з моменту приватизації вашого житла; 2) ви письмово виявили бажання здійснити ремонт і отримати компенсацію; 3) ви винайняли будівельну організацію та склали кошторис витрат; 4) ваш будинок був включений до плану ремонту; 5) у місцевому бюджеті була передбачена стаття витрат на компенсацію за не проведений ремонт; 6) щоб акт виконаних робіт був належ­ ним чином оформлений.

Питання 6 ПРОЦЕДУРА ВІДЧУДЖЕННЯ

Мешканці будинку вирішили продати допоміжні підвальні приміщення будинку та виручені кошти використати для ремонту даху. Як юридично оформити процеду­ р у відчуження за умови відсутності документа (свідоцтва) на право власності на ці приміщення? Як правильно оформити згоду мешканців на відчуження – чи по­ трібно нотаріально завіряти підписи власників квартир? Чи можна підписувати таку згоду за довіреністю за відсутності власника квартири? З ГІДНО зі ст. 203 Цивільного кодексу такий правочин вважатиметься нікчемним, оскільки суперечить законним інтересам суспільства та держави, адже фактично продавець не наділений достатньою правоздатністю та дієздатністю для укладання догово­ ру купівлі продажу (відсутні документи, які б підтверджували реєстрацію прав влас­ ності на нерухоме майно).

Питання 7 ЗЕМЛЯ ПІД БУДИНКОМ: ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Як оформити у власність ОСББ земельну ділянку, на якій розта­ шовані багатоквартирний будинок та прибудинкова територія? Опишіть черговість дій правління ОСББ. В які інстанції звертатися, які документи необхід но надавати, дайте посилання на законодавчі та правові акти. 3 ГІДНО зі ст. 125 ЗКУ право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цього права. Право власності на земельну ділянку посвід- чується державним актом (ст. 126 ЗКУ). Отже, ОСББ стає власником земельної ділянки та прибудинко- вої території лише після отриман­ня державного акту про право власності на земельну ділянку. 1. Загальні збори ОСББ приймають рішення про оформлен ня права власності на землю. Рішення загальних зборів має бути оформлене у вигляді протоколу. 2. Особа, зацікавлена у при­ дбанні земельної ділянки у влас­ ність, має звернутися до відпо­ відної ради з клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, на якій розташований багатоквартирний житловий будинок, а також належні до нього будівлі, споруди та прибудинкова територія. 3. Землевпорядна організація, яка має ліцензію на виконання цих робіт, за замовленням ОСББ розробляє проект землеустрою щодо відведення земель ної ділянки. 4. Погодження проекту в ОМС. 5. Реєстрація права користування в реєстраційній службі районного управління юстиції.

Питання 8 Чи потрібно узгоджувати місцевий ремонт (врізка в комунікації) з пошкодженням дороги з ДЖКГ?

Департамент житлово-комунального господарства не є балансоутримувачем доріг і не входить в комісію з розгляду заяв на розриття об’єктів благоустрою. На жаль КП “ЕЛУ автодоріг” та районна адміністрація, які мають право складати протоколи про адміністративні порушення у сфері благоустрою часто не знають хто і навіщо копає. А Водоканал, газівники або тепловики, які точно повинні знати що відбувається на їх мережах (навіть якщо не вони ведуть роботи) теж відмовчуються і дозволу не беруть.

Питання 9 ЯКІ ПРОГРАМИ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ДІЮТЬ В УКРАЇНІ?

Уряд продовжує курс на енергоефективність, розширюючи перелік програм підтримки термомодернізації житла. Українці мають можливість утеплити будинки до зими, замінити старий газовий котел на ефективніший, встановити лічильник на воду чи опалення за кошти держави – завдяки урядовій програмі з енергоефективності, яка в народі отримала назву «теплі кредити».

Це безповоротна грошова державна допомога населенню України. Її надають «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Укрексімбанк» у розмірі:

  • 20% безповоротної допомоги – на заміну газових котлів для населення.
  • 35% – для фізичних осіб на впровадження енергоефективних заходів (утеплення будинків, заміну вузлів обліку води та теплової енергії, встановлення вікон).
  • 40% – для ОСББ та ЖБК, як юридичних осіб, для проведення термомодернізації.

Громадяни мають можливість отримати часткову компенсацію на енергоефективні заходи не тільки з державного бюджету, а й додатково (15-20%) з обласних та міських програм. Уряд об’єднав зусилля з ОДА та містами і запустив місцеві програми співфінансування заходів з енергозбереження для населення, що дає змогу людям отримати більший розмір допомоги.

У порядку денному Уряду – монетизація субсидій з можливістю її використання на заходи з енергоефективності, а також створення Фонду енергоефективності, який надасть цій діяльності системного характеру.

Участь в урядовій програмі з енергоефективності – це не просто можливість зменшити комунальні платежі. Це ще й внесок кожного громадянина в енергонезалежність України.